Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu khoa Lao động và công đoàn đoạt giải trong cuộc thi nghiên cứu về quan hệ lao động.

Khoa Lao động và công đoàn đã tham dự cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018 do ILO tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ lao động hướng tới chính sách tốt hơn”. 
Khoa có 01 nhóm nghiên cứu của sinh viên tham dự với sự hướng dẫn của trưởng nhóm nghiên cứu là TS. Nguyễn Đình Hòa. Kết quả khoa đã đạt giải với đề tài “Tác động của thương lượng tập thể đến tiền lương và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”. Nhóm nghiên cứu cũng đạt giải ba nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài “ Ảnh hưởng của chia sẻ tri thức đến sự sáng tạo trong ngành dệt may TP.HCM”.

GiaithuongILOtrongbai.jpg

Tin và bài: Khoa LĐCĐ.