Nhảy đến nội dung
x

Gặp gỡ tân sinh viên khóa 22

Chiều ngày 23/8/2018, Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Khoa là tân sinh viên khóa tuyển sinh 2018 (Khóa 22). Tại buổi gặp gỡ TS. Nguyễn Đình Hòa – Trưởng Khoa giới thiệu ngành học, các môn học, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm, cách học ở bậc đại học. Đồng thời cũng nhắc nhở nhiệm vụ của sinh viên là phải thực hiện tốt 3 nội dung đạo đức, lắng nghe và giải đáp những ý kiến của sinh viên khóa mới. Bên cạnh đó, Khoa cũng tiến hành trao đổi, chọn lọc và tiến cử các vị trí cán bộ lớp, tổ chức Đoàn, Hội.

Tin: CLB Truyền thông.