Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý tổ chức 2018

Từ ngày 24/6/2018 đến ngày 07/7/2018, Khoa Lao động và Công đoàn – Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Đại học Bắc Đan Mạch tổ chức khóa học ngắn hạn chủ đề: “Quản lý tổ chức 2018”.
Chương trình ngắn hạn về Quản lý tổ chức là một chương trình kéo dài 02 tuần dành cho sinh viên các nước, đặc biệt là sinh viên của Trường ĐH Bắc Đan Mạch (UCN) và sinh viên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tham gia khóa học sinh viên được các giảng viên, chuyên gia giảng dạy các kiến thức về Quản lý tổ chức, đồng thời sinh viên còn có thể tham dự các chuyến đi thực tế, các hoạt động giao lưu văn hóa.
Qua đó, sinh viên tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tế về các lĩnh vực: Quan hệ lao động, nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, hành vi tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm,… đồng thời giúp sinh viên của Trường có cơ hội tiếp xúc với bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới để tăng  cường sự tự tun và khả năng sử dụng ngoại ngữ.
Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động giảng dạy:
 

Dao-tao-UCN-1.jpg
Ảnh 1: Hoạt động đào tạo các chuyên đề của khóa học Quản lý tổ chức 2018 (từ ngày 24/6 - 07/7)
Dao-tao-UCN-2.jpg
Ảnh 2: Ảnh thuyết trình của một sinh viên Đại học Bắc Đan Mạch về chủ đề Tuyển dụng nhân sự
Dao-tao-UCN-7.jpg
Ảnh 3: Hoạt động tham quan hoạt động doanh nghiệp của sinh viên trong khóa học Quản lý tổ chức 2018.
Dao-tao-UCN-6.jpg
Ảnh 4: Cán bộ tại doanh nghiệp hướng dẫn cho sinh viên về quy trình vận hành máy tại doanh nghiệp.