Nhảy đến nội dung
x
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM NĂM 2020 - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM
Trong khuôn khổ chương trình Trung Thu cho em năm 2020, ngày 27 tháng 9 năm 2020 tại Phường 14, Quận 8 Khoa Lao động công đoàn tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo của Khu phố.
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM NĂM 2020 - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM
Trong khuôn khổ chương trình Trung Thu cho em năm 2020, ngày 26 tháng 9 năm 2020 tại Huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai Khoa Lao động công đoàn phối hợp với Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo của ấp.
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM NĂM 2020 - BUỔI TRAO QUÀ TRUNG THU CHO EM SINH VIÊN TRONG KHOA
Trong khuôn khổ chương trình Trung Thu cho em năm 2020, ngày 22 tháng 9 năm 2020 tại Phòng B310 Khoa Lao động công đoàn mở đầu chương trình bằng hoạt động trao quà cho em của các bạn sinh viên trong Khoa có độ tuổi từ 3 đến 13 tuổi.
Subscribe to LRTU