Nhảy đến nội dung
x
HỘI TRẠI RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 2020
Ngày 22/11/2020 vừa qua, tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, Đoàn Khoa, LCH SV Khoa và CLB truyền thông Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức Hội trại rèn luyện kỹ năng 2020. 
Hội trại rèn luyện kỹ năng 2019
Ngày 23-24/11/2019 vừa qua, Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức Hội trại truyền thống rèn luyện kỹ năng 2019 cho các bạn sinh viên Khoa tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9.
Subscribe to Hội trại rèn luyện kỹ năng