Nhảy đến nội dung
x

Buổi định hướng nghề nghiệp với chủ đề “Hiểu về nghề nhân sự”

Chiều ngày 12/9/2018, Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp lần 1, năm học 2018-2019 với chủ đề Hiểu về nghề nhân sự. Đến với chương trình này, các bạn sinh viên được các nhà quản lý mô tả cho sinh viên cơ cấu tổ chức của công ty, các vị trí trong phòng nhân sự, nhiệm vụ và những yêu cầu kiến thức, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp nhân sự. Buổi định hướng nghề nghiệp thu hút gần 200 sinh viên từ các Khoa tham dự.

Tin: CLB Truyền thông.