Nhảy đến nội dung
x

Công ty CP Dệt may Đông Khánh tuyển dụng

 

Công ty CP Dệt may Đông Khánh cần tuyển dụng 08 vị trí:


- 02 vị trí làm việc ở bộ phận Quan hệ lao động.
- 02 vị trí làm ở bộ phận Pháp lý.
- 02 vị trí làm việc ở bộ phận Tiền lương.
- 01 vị trí làm ở bộ phận Tuyển dụng.
- 01 vị trí làm ở bộ phận Nhân sự.
Ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ lao động, Khoa Lao động và công đoàn, ĐH Tôn Đức Thắng.
Sinh viên quan tâm vui lòng liên hệ Cô Phạm Thị Thật - Khoa LĐ&CĐ để biết thêm thông tin chi tiết.
dongkhanh.png