Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển sinh

  NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG


- Mã ngành: 7340408.
- Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; C01; D01.
- Điểm trúng tuyển năm 2017: 18.

  • Phương thức xét tuyển:

1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018.

2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập bậc THPT (lớp 11, 12). TDTU xét tuyển phương thức 2 theo 02 đợt

a. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) dành cho các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp năm 2018  tại các Trường THPT đã kí kết với TDTU đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường. 
- Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 01/4/2018 – 07/5/2018

b. Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 của các trường THPT

- Đối tượng: Thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp năm 2018 tại các Trường THPT trên cả nước đủ điều kiện xét tuyển được quy định theo ngành/nhóm ngành.
- Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 20/5/2018 – 7/2018

Thông tin cụ thể vui lòng xem trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn/