Nhảy đến nội dung
x

“Chuỗi hoạt động học tập ngoại khóa về kỹ năng thương lượng tập thể”

Từ ngày 15/3 đến ngày 26/4/2018, khoa Lao động và Công đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động học tập ngoại khóa về kỹ năng thương lượng tập thể do Giáo sư Amado David và Thạc sĩ Hoàng Thị Tường Vinh phụ trách hướng dẫn thực hành. Chuỗi hoạt động học tập ngoại khóa này được tổ chức tại phòng Presentation Practice Room 1 ở Thư viện Truyền cảm hứng (INSPIRE Library) đã thu hút hơn 80 lượt sinh viên tham gia.


Nội dung chính của các buổi học xoay quanh việc mô phỏng một cuộc thương lượng tập thể tại doanh nghiệp, đi từ khâu chuẩn bị trước khi thương lượng cho đến lúc thương lượng chính thức tại bàn giữa đại diện người lao động (Công đoàn) và đại diện người sử dụng lao động, ngoài ra còn có buổi hòa giải mô phỏng với sự điều phối của hòa giải viên lao động trong trường hợp hai bên không đi đến được thống nhất chung.


Dưới đây là một số hình ảnh của chuỗi hoạt động: 
 

Chuoi%20HD%20thuong%20luong%201.jpgChuoi%20HD%20thuong%20luong%202.jpgChuoi%20HD%20thuong%20luong%203.1.jpgChuoi%20HD%20thuong%20luong%203.jpg