Nhảy đến nội dung
x
Phương pháp giảng dạy tích cực và mô hình ở Hà Lan
Khoa Lao động & Công đoàn phối hợp tổ Thanh tra đào tạo tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm của GS. Adrian Borggreve với giảng viên khối kinh tế xã hội chủ đề phương pháp giảng dạy tích cực và mô hình giảng dạy ở Hà Lan.
Subscribe to Saxion University