Nhảy đến nội dung
x
Phương pháp giảng dạy tích cực và mô hình ở Hà Lan
Khoa Lao động & Công đoàn phối hợp tổ Thanh tra đào tạo tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm của GS. Adrian Borggreve với giảng viên khối kinh tế xã hội chủ đề phương pháp giảng dạy tích cực và mô hình giảng dạy ở Hà Lan.
Đào tạo ngắn hạn cho cán bộ công đoàn của Công ty TNHH Hansae Việt Nam
Khoa Lao động và công đoàn - Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Công ty TNHH Hansae Việt Nam đã tổ chức đào tạo lớp lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn cho 40 nhân viên và cán bộ công đoàn của công ty.
“Chuỗi hoạt động học tập ngoại khóa về kỹ năng thương lượng tập thể”

Từ ngày 15/3 đến ngày 26/4/2018, khoa Lao động và Công đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động học tập ngoại k

Workshop về tiền lương tối thiểu tại Việt Nam

Ngày 8-9/1/2018, workshop về tiền lương tối thiểu do các chuyên gia nghiên cứu về lao động tại TP.HCM phối hợp với một s