Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Lịch thi lớp vét đợt tháng 1/2018

Khoa xin thông báo lịch thi đến sinh viên là đối tượng học lớp vét đợt tháng 1/2018.

UCLA_0118_3
Khoa Lao động và Công đoàn làm việc với đoàn đại biểu đại học UCLA – Hoa Kỳ

Ngày 26/01/2018, Khoa Lao động và Công đoàn đón tiếp đoàn đại biểu là các chuyên gia công đoàn của Hoa Kỳ do GS.

Hợp tác quốc tế

Giao lưu Waseda
Giao lưu văn hóa với sinh viên đại học Waseda, Nhật

      Ngày 8/3/2018, Khoa lao động & công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn sinh viên Đại học Waseda  v

UCLA_0118_3
Khoa Lao động và Công đoàn làm việc với đoàn đại biểu đại học UCLA – Hoa Kỳ

Ngày 26/01/2018, Khoa Lao động và Công đoàn đón tiếp đoàn đại biểu là các chuyên gia công đoàn của Hoa Kỳ do GS.

 

Video Clip Hướng nghiệp